انواع بیمه شخص ثالث

مزایای بیمه شخص ثالث


  • تخفیف‌های‌تان را به خودرو جدید انتقال دهید
  • برای دریافت المثنی پول نپردازید
  • بیمه‌نامه شما برای وثیقه کافی است
  • بیمه‌نامه‌تان را قبل از پایان مهلت قانونی تمدید کنید
  • منتظر رای دادگاه نمانید
  • تمدید بعد از دریافت خسارت
بیمه درمان

بیمه های طرف قرارداد بیمه شخص ثالث