انواع بیمه درمان

مزایای بیمه درمان


  • عدم تعلق مالیات به بیمه تکمیلی
  • معرفی پزشک، بیمارستان و مراکز تشخیصی
  • استفاده از طرح‌های متناسب با نیاز بیمه‌ای و توانمندی مالی هر فرد
  • پرداخت هزینه‌های بستری در بیمارستان
  • پرداخت هزینه‌های تشخیصی، پاراکلینیکی و هزینه‌های جراحی‌های سرپایی
  • جبران هزینه‌های زایمان
بیمه درمان

بیمه های طرف قرارداد بیمه درمان