انواع بیمه بدنه

مزایای بیمه بدنه


  • پرداخت کل خسارت به‌صورت نقدی
  • قابلیت انتقال بیمه بدنه و تخفیفات به خودروی دیگر
  • استفاده از تخفیفات عدم‌خسارت
  • پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی
  • پرداخت خسارت حتی در صورت مقصر بودن راننده
  • پرداخت کل مبلغ خودرو با کسر فرانشیز در صورت سرقت خودرو
بیمه درمان

بیمه های طرف قرارداد بیمه بدنه